معاشران گره از زلف یار باز کنید

/ 8 نظر / 19 بازدید
همایون

نمناَ [تعجب]

مجال

مشاعره ست؟ دلی دارم چه دل محنت سرایی..که در وی خوشدلی را نیست جایی

کلبه گلی

مـعاشران گره از زلـف یار باز کـنید. شـبی خوش اسـت بدین قصه‌اش دراز کـنید.... معاشران گره از زلف يار باز کنيد ... حوالتش به لب يار دلنواز کنيد.... معاشران گره از زلف يار باز کنيد ... چو يار ناز نمايد شما نياز کنيد..... [گل]

چای سبز

[سوال] ببخشيد من نفهميدم يعني چي؟

هدی

این متن پایینت خیلی ناراحت کننده بود سارایی... خدا رحمتش کنه