پست های ارسال شده در آدر سال 1385

...

تو خاموشی خونه خاموشه شب آشفته گل فراموشه                      بخواب که امشب                    پشت این روزن                    شب کمین کرده                    رو ... ادامه مطلب
/ 138 نظر / 7 بازدید