پست های ارسال شده در بهمن سال 1383

...

تو ثروتمند نيستی،مگر آنکه چيزی داشته باشی که با پول نتوان خريد.                                                                                               « گارت بروکس»حرف آخر :ديروز داشتم اين حرف ... ادامه مطلب
/ 18 نظر / 4 بازدید