من ...فروغ ....کمر درد ..حماقت

نگاه کن
تو میدمی و آفتاب می شود

از ساعت 11 تا ساعت 10 سر پا بودم.كمرم سوت مي كشد از درد. با اين همه نشسته ام و دارم فروغ مي خوانم. دلم شعر ِ فروغ مي خواست امشب.

ديشب خواب ِ يكي از همكلاسي ها و همكار هاي سابق را ديدم. خواب ديدم برگشته ايران. خوشحال بودم. نمي دانم چرا. اما خوشحاليم از جنس ِ‌خود ِ خود ِ‌خوشحالي بود.لمس مي شد. از وقتي از خواب بيدار شده ام دارم به خودم مي گويم يادت باشد برايش يك ايميل بفرستي ...حالا يادم رفته ...آنقدر خسته و كوفته ام كه حوصله نمي كنم حس ِ قشنگ ديشبم را برايش ذره ذره بنويسم. مي دانم همه ي آنهايي كه نبايد اينجا را بخوانند مي خوانندش،‌براي همين همين جا اعلام مي كنم من از برگشتن آن پسرك ِ مو كوتاه ِ دست و پا چلفتي كه وقتي مي خواست حرف بزند سرخ مي شد و سفيد مي شد و سبز مي شدخيلي خيلي توي خوابم خوشحال شدم. كاش پسرك اينجا را بخواند. حالا حتما او هم مردي شده است براي خودش .....

حرف آخر:‌

من جنبه ندارم . جنبه ي اين كارهاي عجيب غريب زنانه را ندارم .

رفتم موهام رو كوتاه كردم باز . مثل سگ پشيمونم.

 

/ 5 نظر / 11 بازدید
عليرضا

تو قضيه مو كوتاه كردن تقريبا همه زنها مبتلا به هستند.

ساده

ديدی برگشت!!! راستی مگه موهات قراره ديگه بلند نشه؟

n.v

اينا بخاطر گمشده هامونه . منم ميخوابم تا خواب ببينم . خواب اون چيزايي كه در بيداري نميا بمش. اي كاش...

مرضی

الان که موی کوتاه مد شده !

كوثر

سارا جونم اين يكي كه غصه خوردن نداره چندماه ديگه بلند ميشه. مال من كه هميشه بالاي گوشم بوده هيچ وقت هم هوس نكردم بلندترش كنم