زین دایره مینا خونین جگرم می ده
زین دایره مینا خونین جگرم می ده
زین دایره مینا خونین جگرم می ده
زین دایره مینا خونین جگرم می ده
زین دایره مینا خونین جگرم می ده

/ 9 نظر / 8 بازدید
ترنم

سلام نوشته هاتون زيباست. در پناه خدای مهربان باشيد.

کوثر

مستيم درد منو ديگه دوا نميکنه...

سوته دلان

بزن تار که امشب باز دلم از دنيا گرفته ..بزن تار و بزن تار..بزن تا بخونم با تو آواز بی خريدار...بزن تار بزن تار ..........

سيد ايراهيم

سلام وب زيبای داری چاه مكن بهر كسي ، خسته ميشي.... · ديگ به ديگ چيزي نمي گه.... · شلوار مرد كه دو تا شد ، حال مي كنه.... · گر صبر كني ، زير پات علف سبز مي شه....

سيد ايراهيم

سلام وب زيبای داری چاه مكن بهر كسي ، خسته ميشي.... · ديگ به ديگ چيزي نمي گه.... · شلوار مرد كه دو تا شد ، حال مي كنه.... · گر صبر كني ، زير پات علف سبز مي شه....

بهار

بيا ساقی آن می ده که حال آورد/کرامت فزايد کمال آورد/به من ده که بس بيدل افتاده ام/و زين هر دو بی حاصل افتاده ام

احسان

سلام.........خوبی؟؟؟.........وبلاگ خيلی خوبی داری..........به من هم سری بزن..........فعلا خدانگهدار .......

شيما

به هرزه بی می و معشوق عمر ميگذرد