هفت

هفت ...هفت ....هفت

مي نويسم هفت ، مي خوانم هفت ....دلم آشوب مي شود.

مي گويد ديدي چشم بر هم زدي شد هفت روز . نگاهش مي كنم . شكسته ام ....مي گويم يك قرن است انگار ........چشمهام را از چشمش مي دزدم و با همه ي توانم بغض ام را فرو مي دهم و تلاش مي كنم بدون اينكه صدام بلرزد بگويم دلم براش تنگ شده ...

نمي شود ....بغض و اشك ......

دخترك

دلم برات تنگ شده . مي فهمي ؟

اين آي دي ِ‌خاموش . اين آدمك ِ بي نور كه مي دانم هيچ وقت نه به من نه به هيچ كس ِ ِ‌ديگري لبخند نمي زند ديوانه ام مي كند.

بي اختيار دلم مي خواهد بغلش كنم . دلم مي خواهد بيايي و بگويي سلام . مثل قديمها .....

مي داني

مي ترسم از اين حرف ها ،‌از اين آدمها ،‌از اين نسخه ها ....مي ترسم خاك ما را از هم دور كند .مي ترسم صدات يادم برود ... مي ترسم ...مي ترسم .....

دلم تنگ شده است دختر جان. مي فهمي ؟

...

/ 302 نظر / 8 بازدید
نمایش نظرات قبلی
همايون

نترس تنها نبيدی

مهشيد

سلام گلکم آپم بیا °°°°°°°°°°°°|/ °°°°°°°°°°°°|_/ °°°°°°°°°°°°|__/ °°°°°°°°°°°°|___/ °°°°°°°°°°°°|____/° °°°°°°°°°°°°|_____/° °°°°°°°°°°°°|______/° °°°°°°______|______________________ ~~~~/__ امید به زندگی منتظر شماست _\~~~ ~~~~ ~~~~~/ _\~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ,.-~*´¨¯¨`*•~-.¸,.-~*´¨¯¨`*•~-.¸,.-~*´¨¯¨`*•~-.¸,.-~* ¯´¨ ¨`*•~-.¸..... *•~-.¸,.-~*´¨¯¨`*•~-.¸,.-~*´¨¯¨`*•~-.¸,.-~*

مجال

کجايی دوست عزيز...کلبه جديدی زدی و به ما خبر ندادی؟

مهدی

آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند - آیا شود که گوشه چشمی به ما کنند

مرضیه

____xxxxxxxx______xxxxxxxxxxx ___xxxxxxxxxxxx___xxxxxxxxxxxxx ___xxxxxxxxxxxxxx_xxxxxxxxxxxxxx ___xxxxxxxxxxxxxxx_xxxxxxxxxxxxx ____xxxxxxxxx مرضیه xxxxxxxxxxxx _____xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ______xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx _________xxxxxxxxxxxxxxxxxx ___________xxxxxxxxxxxxx _____________xxxxxxxxx ______________xxxxxx _______________xxxx _______________xxx ______________xx _____________x ___________x ________xx ______xxx _____xxxx ___xxxxxx ___xxxxxxx ____xxxxxxxx ______xxxxxxxx ________xxxxxxxx _________xxxxxxx _________xxxxxxx ________xxxxxx _____xxxxxxx ____xxxxxx ___xxxxx __xxxx _xxx _xx سلام وبلاگه زیبایی داری خوشحال می شم بمم سر بزنی

مهشيد

سلام دوست من خوبی ؟ خبرای خوبی دارم يه سری به ما می زنی؟

آوا

کجایی به روز شو به روزم خوشحال میشم بیایی و نظرت رو بگویی خدا زنده است و به نیازهای ما پاسخ می گوید